To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.

Informacje o prowadzącym warsztat

Jacek Jędrzejczak

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego na wydziale Organizacji i Zarządzania. Praktyka: 8 lat na stanowiskach kierowniczych (w tym 3 lata, jako dyrektor ds. personalnych, 5 lat dyrektor ds. promocji i sprzedaży) w koncernie medialnym. Były członek Zarządu polsko-francuskiej firmy "HDS-WP" Sp. z o.o. Członek-założyciel Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.

jacek jedrzejczak

Od 1999 roku trener, konsultant, właściciel firmy Mediacon - doradztwo i szkolenia. Specjalizuje się w programach doradczych i szkoleniowych związanych z badaniem oraz rozwojem efektywności ludzi i organizacji w oparciu o model Human Performance Improvement (HPI), projektowaniu i wdrażaniu strategii ZZL, zmian w zakresie organizacji i zarządzania, opisów i wartościowaniem stanowisk pracy, systemów wynagradzania oraz ścieżek rozwoju. Prowadzi również szkolenia w tym zakresie.

Wykładowca studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu oraz Wydziału Zarządzania Politechniki Gdańskiej. Autor lub współautor dziesięciu książek poświęconych systemom wynagradzania i ocen oraz licznych artykułów na łamach periodyków poświęconych ZZL.

Kierownik blisko 50 projektów doradczych lub szkoleniowych związanych z systemowymi rozwiązaniami wspierającym ZZL zarówno dla firm, jak i podmiotów publicznych.